Privacy Policy

מדיניות פרטיות

מסמך זה מנוסח, מטעמי נוחות, בלשון זכר, אך האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. 

 • מבוא
 1. מדיניות פרטיות זו תחול על השימוש והגלישה בכל כתובת השייכת לדומיין www.nutri-fit.co.il (להלן: “האתר“).
 2. אנו מכבדים את פרטיות המשתמשים, וממליצים לקרוא בעיון מדיניות זו בדבר פרטיות המשתמשים ושימוש במידע אודותיהם. במידה ויש שאלות נוספות בעניין, כמו גם בקשות לבדיקה או תלונות, נכבד בתשובה כל פניה, שתועבר באופן מסודר לכתובת: info@overadeplixi.co.il
 • מי אנחנו?
 1. מפעילי האתר הוסמכו על ידי יצרני המוצרים המתוארים באתר, למכור אותם, להקים את האתר ולהעלות אליו את התכנים המופיעים בו.
 • מטרת איסוף המידע
 1. מטרת איסוף המידע על ידי מפעילי האתר הנה משלוח מוצרים ושיפור השירות, בכפוף להוראות החוקים הרלוונטיים.
 • איזה מידע אנו אוספים?
 1. המידע הנאסף על ידי מפעילי האתר (להלן: “המידע“) הוא מידע הנמסר ביוזמת המשתמשים, במסגרת הזמנת מוצרים או דף יצירת הקשר שבאתר, והוא מכיל:
 • שם המשתמש.
 • כתובת דואר אלקטרוני.
 • כתובת מגורים/כתובת למשלוח מוצרים ודואר.
 • מספר טלפון.
 • סיסמת התחברות שתיבחר על ידי המשתמש ולחילופין התחברות באמצעות חשבון דוא”ל או רשתות חברתיות.
 • זיהוי מחשב (IP) או מכשיר אחר שבאמצעותו מתחבר המשתמש (GOOGLE, APPLE וכיוצא באלו).
 1. בנוסף, עשויים מפעילי האתר לאסוף מידע סטטיסטי על משתמשי האתר ואופן שימושם באתר, ובלבד שאין המדובר במידע המזהה את פרטיו האישיים של המשתמש (הפרטים המפורטים בסעיף 5 לעיל), אשר יימסרו רק באופן ייזום על ידי המשתמש (להלן: “מידע מצרפי“).
 • מה השימושים שאנו עושים במידע?
 1. אנו נשתמש במידע כדי להפעיל את האתר ואת השירותים המסופקים באמצעותו, במטרה לשפר את השירותים ולספק אותם באופן המתאים ביותר למשתמש.
 2. אנו שומרים על הזכות לעשות איסוף של מידע סטטיסטי על משתמשי האתר, כמו מיקום המשתמש, מספר הכניסות לאתר וכיוצא באלו, ובלבד שאין המדובר במידע המזהה את המשתמש באופן אישי, וזאת לשם שיפור חוויית השימוש באתר.
 3. משתמשים אחרים לא יוכלו לצפות במידע שיימסר על ידי המשתמש, והוא יועבר אך ורק למפעילי האתר.
 4. מפעילי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שתימסר לשם משלוח הודעות שונות בקשר עם המטרה שלשמה נמסרו הפרטים על ידי המשתמש.
 5. מפעילי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים לשם משלוח עדכונים ומידע שיווקי, בכפוף להסכמת המשתמש מראש באופן שיתאפשר באתר.
 • איזה מידע אנו חולקים עם צדדים שלישיים?
 1. במסירת המידע או שימוש באתר, מצהיר המשתמש כי הוא נותן למפעילי האתר לחשוף בפני צדדים שלישיים את המידע של המשתמש ו/או מידע מצרפי הקשור עם המשתמש, במקרים המפורטים להלן:
 • חשיפה אשר מפעילי האתר מאמינים, בתום לב, שהיא נדרשת על פי דין, לרבות צווים ממשלתיים, צווי בית משפט או כל רשות שיפוטית אחרת, בכל מקום/איזור/שטח שיפוט אשר מפעילי האתר סבורים שסמכותו חלה על האתר ו/או על משתמשי האתר.
 • חשיפה אשר מפעילי האתר מאמינים, בתום לב, שנדרשת במטרה למנוע כל סוג של פעילות בלתי חוקית, הונאה או עוולה אזרחית.
 • הפקת דוחות סטטיסטיים המכילים מידע מצרפי, אשר יועברו לצדדים שלישיים במטרה לקדם את האתר ואת שירותיו. יחד עם זאת, אנו לא נחלוק עם אותם צדדים שלישיים כל מידע של משתמשים ספציפיים באתר או כל מידע אחר העלול לזהות משתמש באופן אישי.
 • במקרה של מיזוג ו/או רכישה של החברה המפעילה את האתר או במקרה של מכירה של פעילותה של החברה או העברתה לחברה אחרת, המידע יועבר למפעילי האתר החדשים, ותנאי מדיניות הפרטיות המפורטים במסמך זה ימשיכו לחול.

 

 • כיצד יכול המשתמש לראות, לשנות או להסיר את המידע?
 1. משתמש המעוניין לדעת מהו המידע אודותיו המצוי בידי מפעילי האתר, לדרוש הפסקת משלוח עדכונים ומידע שיווקי או להסיר אותו ממסגרת המידע המצוי ברשות מפעילי האתר, רשאי לפנות למפעילי האתר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: Gabi@nutri-fit.co.il ומפעילי האתר ישיבו באופן מסודר לפנייתו, בתוך 14 ימי עבודה. יחד עם זאת, יצוין כי במקרה בו יבחר משתמש לבקש את הסרת פרטיו מהמידע המצוי ברשות מפעילי האתר, עשוי הדבר לפגום בחוויית השימוש באתר ו/או בשירות הניתן לו, והמשתמש מוותר על כל טענה בנושא.
 2. מפעילי האתר עשויים, על פי שיקול דעתם, להסיר מרישומיהם כל מידע של משתמשים, ולמנוע ממשתמשים לעשות שימוש בשירותים הניתנים באתר, במקרה בו יהיו סבורים בתום לב כי משתמש עשה שימוש באתר באופן המפר את פרטיותו של כל אדם אחר.
 • קישורים לאתרי צדדים שלישיים
 1. חלק מתכני האתר והשירותים הניתנים באמצעותו, לרבות שירות רכישה מקוונת, מסתמכים על אתרי אינטרנט אחרים או מפנים אליהם באמצעות קישורים. מפעילי האתר אינם אחראים למדיניות הפרטיות של אתרים אלו ו/או לדין החל על תכנים המופיעים בהם, ומומלץ לבחון את מדיניות הפרטיות של אתרים אלו לפני השימוש בהם.
 • מדיניות לגבי פרטיות קטינים
 1. מפעילי האתר אינם מאשרים במודע את ההרשמה או השימוש באתר על ידי קטינים, ובפרט אינם מאפשרים במודע מסירת המידע של קטינים או שיתופו עם משתמשים אחרים. אם ימצאו מפעילי האתר כי משתמש הנו קטין או שהאתר מכיל מידע של קטין או מידע שנמסר על ידי קטין, יימחק המידע בהקדם האפשרי. אם ידוע לך על משתמש שהוא קטין, או אם אתה מאמין שיש בידי מפעילי האתר מידע של קטין, מידע שנמסר על ידי קטין או מידע על קטין, אנא דווח לנו לכתובת Gabi@nutri-fit.co.il
 • בטחון המידע
 1. מפעילי האתר מחויבים להגנת המידע שלך, וינקטו בצעדים הטכניים הסבירים, המקובלים בתעשייה, לשם שמירה על המידע שלך באופן מאובטח ולהגן עליו מפני אובדן או שימוש לרעה. יחד עם זאת, אם אתה מבחין בסיכון באבטחת המידע, מומלץ לדווח לנו לכתובת Gabi@nutri-fit.co.il, על מנת שנוכל לפתור זאת במהירות האפשרית.
 2. מומלץ למשתמשים לעשות שימוש זהיר במידע ולא למסור מידע אישי אלא אם הדבר נחוץ, מאחר ואין באפשרות מפעילי האתר להבטיח את בטחון המידע ברשת האינטרנט.
 • כללי
 1. מדיניות פרטיות זו עשויה להשתנות מעת לעת, ומנהלי האתר יעדכנו את מועד השינוי האחרון בתחתית מסמך זה.

שונה לאחרונה: דצמבר 2020